Kalendarium

2018-05-18 12:22:31

2016
Piotr Olek mieszkańcem domu (09.2016-)
2014
Piotr Mosiej mieszkańcem domu (1.07.2014)
2013
Stanisław Myga mieszkańcem domu (7.06.2013)
2012
Remont. Budowa ogrodzenia od strony południowo-zachodniej domu
2011
Remont ogrodzenia od dwóch stron domu. Budowa zadaszenia od strony południowej domu
2010
Reaktywowanie domu chronionego z osobami niepełnosprawnymi
Mirosław Czerwczak mieszkańcem domu
Marcin Freda mieszkańcem domu
Mirosław Kaczmarek mieszkańcem domu
Henryk Mirowski mieszkańcem domu
Andrzej Panicz mieszkańcem domu
Rafał Wasiński mieszkańcem domu
Sławomir Wasiński mieszkańcem domu
Dariusz Uchroński mieszkańcem domu (2010-2014)
Grażyna Ryba socjuszem domu
Mieszkańcy domu uczestnikami zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych w Muszynie
I poziom domu stanowi zaplecze socjalne dla całego domu
II poziom domu stanowi część mieszkalną dla wspólnoty życia
III poziom domu przeznaczony jest dla celów wypoczynkowych ruchu „Betel”
Niepełnosprawni mieszkańcy domu chronionego stanowią obsługę dla domu wypoczynkowego (przeznaczonego na ten cel III poziomu domu)
2007
Remont pokoju na II poziomie (zerwanie starej podłogi, wykonanie ocieplenia, wylewki oraz położenie płytek na podłogę). Wymiana drzwi do pokoju
2006
Utworzenie domu chronionego z osobami niepełnosprawnymi
Janusz Władysław Grzesiuk i ks. kan. Krzysztof Kozakiewicz socjuszami domu (8.01.2006-1.06.2006)
Grzegorz Krystera mieszkańcem domu
Henryk Mirowski mieszkańcem domu
Krzysztof Szymański mieszkańcem domu
Zbigniew Kalamus mieszkańcem domu
Zagospodarowanie obejścia wokól domu (chodnik, kominek z kamienia na podwórk)
2003
Remont. Budowa zadaszenia wokół domu. Wymiana podłóg w całym domu. Wymiana instalacji elektrycznej. Założenie boazerii w całym domu
2002
Remont. Budowa ogrodzenia kamiennego wokół domu
2001
Remont. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
Uroczyste poświęcenie domu: Arcybiskup Metropolita Częstochowski Stanisław Nowak (21.07.2001)
2000
Przebudowa domu. Zagospodarowanie piwnic do celów mieszkalnych. Budowa kuchni, jadalni, spiżarni i kompleksu łazienek. Wymiana wszystkich okien
1999
Przebudowa domu. Zagospodarowanie poddasza (strychu) do celów mieszkalnych
1998
Dom pełni funkcję wyłącznie domu wypoczynkowego dla wspólnot „Betel” (1998-2007)
1997
Utworzenie wspólnoty życia z osobami niepełnosprawnymi
Katarzyna Bystra socjuszem domu (10.1996-06.1997)
Dorota Nowak socjuszem domu (06.1996-25.09.1997)
Remont. Wymiana dachu
Barbara Pasyń mieszkańcem domu
Mirosław Kaczmarek mieszkańcem domu
Krzysztof Szymański mieszkańcem domu
Nanek współmieszkańcem domu
1996
Zakup domu przez ruch „Betel” (15.10.1996)
Remont generalny domu